Spread the love

‘ja, als…’ in plaats van ‘nee, want…’

We willen een sterke publieke sector en daarom streven we naar een open, gedreven, sterke en vooral Creatieve Bureaucratie. Enkel en alleen met een creatieve aanpak vanuit de overheid kunnen we samen gepaste antwoorden vinden voor de huidige maatschappelijke uitdagingen.

We willen de mensen in openbare dienst aanmoedigen om hun persoonlijke creativiteit in te zetten en te netwerken en samen te werken met andere creatievelingen om steeds de beste oplossingen te zoeken.

We streven naar een cultuurverandering: de bureaucratie moet evolueren van een ‘nee, want’ naar een ‘ja, als’ cultuur die is gebaseerd op creativiteit en menselijke verbeelding van een gemeenschappelijke toekomst.

antwoord op de systeemcrisis

De cultuurverandering in de bureaucratie is dringend omwille van het feit dat de klimaatverandering, de impact van een toenemende globalisering en digitalisering maken dat we midden in een systeemcrisis beland zijn, die het algemeen belang bedreigt. Deze uitdagingen kunnen niet worden aangepakt met een business as usual houding. Enkel een creatieve, zich aanpassende en tegelijkertijd verantwoordelijkheid opnemende en zich verantwoordende bureaucratie kan de ruggegraat vormen van een toekomstgerichte samenleving. Het herwinnen van vertrouwen in de administratie is cruciaal voor een wereld waarin de democratie te vaak in vraag wordt gesteld.

over regels – en mensen

Deze transitie vereist nieuwe regels en stimulansen die aangepast zijn aan onze tijd. Het leven in de bureaucratie moet toelaten dat mensen groeien en bloeien zodat ze het beste van zichzelf geven. Nieuwe banden en relaties met de wereld buiten de administratie en met de diverse perspectieven in die wereld zijn noodzakelijk. Vandaag zijn er al tal van creatieve bureaucraten die de verandering van onze overheidsorganisaties ondersteunen. Ze zijn te vinden op elk niveau van onze administraties. We willen hen versterken en motiveren.

het Festival en de internationale top

Het jaarlijkse Creative Bureaucracy Festival in Berlijn is de top voor alle globale creatieve bureaucratie-initiatieven. Het voorziet in een platform voor gelijkgestemden en brengt de goede praktijken die een positieve verandering teweeg brengen voor het voetlicht. Het Festival wil de publieke perceptie over bureaucratie veranderen, om ook nieuw en jong talent aan te trekken. Het Festival wil inspireren en gelijkgestemden toelaten om elkaar te leren kennen en ervaringen te delen.