Spread the love

Op vrijdag 13 september 2019 (de datum is inderdaad niet toevallig gekozen) organiseert een groep van vrijwilligers uit de creatieve bureaucratie en hun sympathisanten een eerste Belgische editie van het Creative Bureaucracy Festival in Brussel. Dit Festival is de eerste stap in de opstart van een beweging van creatieve bureaucraten in België.

DOELPUBLIEK

Niet alleen creatieve bureaucraten zijn welkom. Iedereen met interesse in alles wat te maken heeft met creativiteit en overheid, in de ruimste betekenis van de woorden, zo lang de mens maar centraal staat: ambtenaren van eender welke rang of stand, politici, innovatoren, middenveldorganisaties, bedrijven, academici, …

Voor gemeenten, steden, autonome bedrijven en agentschappen, intercommunale samenwerkingsverbanden, gemeenschappen, gewesten, federale overheidsdiensten, en hun agentschappen, en alle geïnteresseerden.

PROGRAMMA

Het eerste Belgische Creative Bureaucracy Event geeft inzicht in het belang van ruimte voor creativiteit en innovatie op alle niveaus van de overheid. Binnen- en buitenlandse sprekers zullen getuigen over het belang van creatieve ambtenaren en open overheidsorganisaties voor de stad, de regio en de maatschappij van de toekomst.

Naast de keynotes door experten zoals Charles Landry, Bert George en Anna Lisa Boni en creatieve bureaucraten zoals Martin Ruebens, Mieck Vos, Colin Beheyt en Arianna Viscogliosi zal je tijdens 5 thematische sessies kennis kunnen maken met creatieve bureaucratische initiatieven en er zelf mee experimenteren. De thema’s: open governance, creatieve overheidslabs, open kennis, methodes en technologie.